Outdoor Apartments

Política de PRIVACITAT

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals és UNIÓ IMMOBILIÀRIA, SLU   amb domicili al  c. de l’Aigüeta , 12 , Edifici Maragall, primer pis, AD500 – Andorra La Vella, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari A-700191-G.


Delegat de Protecció de Dades

Per a qualsevol consulta o sol·licitud que tingueu en matèria de protecció de dades, podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de UNIO IMMOBILIARIA  a través del l’adreça de correu electrònic següent: dpd@outdoorapartaments.com


Quines dades personals tracta UNIO IMMOBILIARIA

Les dades personals que tractem són aquelles dades que ens faciliteu a través dels formularis web, servei de xat, atenció de banca telefònica, aplicació mòbil o les dades obtingudes de la navegació a la pàgina web de Outdoorapartaments. En concret: nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, número de telèfon, dades de navegació a la pàgina web i, si escau, dades acadèmiques i professionals o qualsevol altra informació que ens vulgueu facilitar en els camps d’obtenció d’informació. En tot cas, les dades que us demanarem seran proporcionals i no excessives, necessàries per gestionar la vostra sol·licitud.
En cas que vulgueu contractar algun dels productes o serveis oferts al lloc web, us informarem de les condicions legals en matèria de protecció de dades aplicables particularment a cada cas.


Quines són les finalitats del tractament de les dades personals

  1. Formularis de contacte

En cas que hagueu emplenat les vostres dades en qualsevol dels formularis de contacte, d’aquest lloc web, o bé ens hagueu contactat per realitzar o obtenir informació sobre qualsevol gestió en relació amb els nostres productes o serveis, tractarem les vostres dades personals per poder atendre i gestionar la vostra sol·licitud i resoldre la vostra petició d’informació.  El tractament d’aquestes dades personals es basa en el consentiment que presteu en el moment en què realitzeu activament la vostra sol·licitud o, si escau, es pot entendre que aquest tractament estarà basat en mesures precontractuals basades en la vostra sol·licitud.

  1. Contractació dels productes o serveis oferts al lloc web

A través dels mecanismes que UNIO IMMOBILIARIA  posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d’aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d’aquest lloc web.

  1. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

Proveïdors de serveis d’ UNIO IMMOBILIARIA  que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi UNIO IMMOBILIARIA .

Tercers que no tenen relació amb UNIO IMMOBILIARIA , si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.Durant quant de temps conservem les vostres dades?

UNIO IMMOBILIARIA  conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable


Com puc revocar el meu consentiment?

Podreu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, de manera gratuïta i sense que sigui necessària cap justificació, expressant la vostra voluntat en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@outdoorapartaments.com.


Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, UNIÓ IMMOBILIÀRIA  li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic protecciodades@outdoorapartaments.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si UNIÓ IMMOBILIÀRIA  està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas UNIÓ IMMOBILIÀRIA  únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits UNIÓ IMMOBILIÀRIA deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic protecciodades@outdoorapartaments.com, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.


Seguretat de les Dades Personals

UNIÓ IMMOBILIÀRIA li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració , mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.


 Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.